dempet.

Utførte prosjekter


Litt bilder og informasjon fra noen av prosjektene vi har gjennomført.

Møterom hos Lyse Fiber AS

Printet akustikkduk gir et lyddempende bilde
Printet akustikkduk gir et lyddempende bilde
Aluminiumsprofil monteres på veggen
Aluminiumsprofil monteres på veggen
Rockfon® Industrial™ Nature veggabsorbent
Rockfon® Industrial™ Nature veggabsorbent
Printet akustikkduk gir et lyddempende bilde
Printet akustikkduk gir et lyddempende bilde

Lyse Fiber AS var på jakt etter en løsning som ville redusere etteklangstiden og samtidig pynte opp møterommet. Siden rommet brukes både som kontor og møterom var det viktig å finne en løsning som bedret taletydeligheten i rommet og reduserte støy for å skape et bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne som bruker rommet.

Her er det montert profil i aluminium og limt lyddempende plater av typen Rockfon® Industrial™ Nature 30 mm på veggen. Bildene og profilene er bestilt på mål og dekker hele veggen. Bildene kan enkelt skiftes ut dersom man vil endre tema i rommet.  

Produksjonslokale hos Jæren Industripartner AS på Klepp Stasjon.

Rockfon® Industrial™ Opal
Rockfon® Industrial™ Opal
Rockfon® Industrial™ Opal
Rockfon® Industrial™ Opal
Rockfon® Industrial™ Opal
Rockfon® Industrial™ Opal
Rockfon® Industrial™ Opal
Rockfon® Industrial™ Opal
Støydempende skjermvegg
Støydempende skjermvegg
Støydempende skjermvegg
Støydempende skjermvegg
Støydempende vegg
Støydempende vegg
Støydempende skjermvegg
Støydempende skjermvegg

Treavdelingen til Jæren Industripartner AS flyttet inn i nye lokaler der produksjon av trepaller er hovedoppgaven. Store maskiner til kapping, spikring og montasje lager mye støy og lokalene hadde lang etterklangstid. For å tilfredstille byggeforskriften og skape et bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne i produksjonslokalene var det nødvendig med 750 m2 klasse A absorbsjon.

Her ble lyddempende plater av typen Rockfon® Industrial™ Opal 50 mm valgt og limt direkte på betongveggene og taket. Platene er satt opp i felt for å maksimere effekten av dempingen. I tillegg ble det montert støydempende vegger rundt palleautomaten.

Lyddemping av privat leilighet

Rockfon Eclipse Rektangel
Rockfon Eclipse Rektangel
Rockfon Eclipse Rektangel
Rockfon Eclipse Rektangel
Rockfon Eclipse Sirkel
Rockfon Eclipse Sirkel
Rockfon Eclipse Kvadrat
Rockfon Eclipse Kvadrat

 dempet. ble kontaktet av eieren av en flott leielighet på Siriskjer i Stavanger. Det var mye klang i leiligheten og da særlig i spisestuen. Leiligheten har høy takhøyde, store vindusflater og generelt slette harde overflater.

Her ble lydempende plater av typen Rockfon® Eclipse™ 40 mm valgt. De rammeløse akustiske Eclipse flåtene finnes i flere former og størrelser. I spisestuen er det brukt rektangler i størrelsen 1800x1200 mm og i stue og tv stue ble det brukt både sirkel i størrelse 800 mm og kvadrat i størrelse 1200x1200 mm.


Ettermålingen viste en betraktelig reduksjon i etterklangstiden og merkbar forskjell for eieren.

Lyddemping av lounge/møterom hos Elefant Workspace

Rockfon Cosmos grå
Rockfon Cosmos grå
Rockfon Samson grå
Rockfon Samson grå
Rockfon Samson grå
Rockfon Samson grå

Hos Elefant Workspace i Stavanger var det utfordringer med lang etterklangstid i et av rommene som brukes til samlinger og tidvis som møterom. Det var særlig lang etterklangstid i de laveste frekvensene noe som betyr mye bass. 


Det var viktig for Elefant Workspace å bevare det industrielle preget på lokalene.


Her ble lyddempende plater av typen Rockfon® Cosmos™ Grå 50 mm valgt og limt direkte på taket. Platene er satt opp i felt for å maksimere effekten av dempingen.


Ettermålingen viste en betraktelig reduksjon i etterklangstiden og merkbar forskjell for brukerne av rommet.