dempet.

Godt lydmiljø i hjemmet

Hvorfor tenke lydkomfort?


Lyden beveger seg i bølger gjennom rommet. Når lydbølgene treffer porøse overflater eller gjenstander absorberes de raskt og lydnivået blir lavere. Det gir god lydkomfort i et rom. Dersom lydbølgene ikke absorberes av porøse overflater men tvert i mot kastes mellom harde tregulv, store vindusflater og malte tak og vegger, blir effekten at lyden blir høyere og det blir en forstyrrende klang i rommet. Dette er ofte en utfordring i moderne boliger med rene, glatte flater og stor takhøyde.


Resultatet kan være at man får følelsen av å spise middag i kantina på jobben selv om man sitter hjemme i sitt eget kjøkken.


Porøse flater som tekstiler, tepper og store møbler absorberer noe lyd men allikevel ikke nok til å skape god lydkomfort. For å skape et behagelig lydmiljø i rom med harde flater er det derfor behov for løsninger som absoerberer lyden på en god måte.
Hvorfor tenke lydkomfort? Akustikk er vitenskapen om lyd. I dagligtale brukes ordet også om lydforholdene i et rom. I en bolig handler det først og fremst om å skape god lydkomfort. Når man hører på musikk er det viktig med god klang mens i et oppholdsrom eller i et kjøkken vil man senke lydnivået og ha en god lyttekomfort. Lydmiljøet måles med faktorer som etterklangstid, lydabsorbering og taletydelighet. Alt dette for å sikre optimal lydkomfort. Romakustikken kan påvirkes ved å velge form og materialer i rommet, ikke minst lyddempende løsninger i tak og vegger. Akustikken er kanskje ikke det første man tenker på når man kommer inn i et hus, men det kan være både slitsomt og irriterende å oppholde seg i rom med høyt lydnivå og forstyrrende ekko. Dette oppleves ganske raskt som uønsket støy.


Mindre ekko med takplater

Troldtekt® line

Takplater inne
Lyddempende plater og spiler

AssemblePanel™

Troldtekt® contrast