dempet.
Bedre akustikk gir bedre kommunikasjon

Reduksjon av støy kan gi et bedre læringsmiljø og økt konsentrasjon

Bedre akustikk gir bedre kommunikasjon i klasserommet


De senere årene er det gjennomført en rekke studier som har sett nøye på hvordan et skolebygg virker inn på elever og lærere, både hvordan det fremmer og hindrer læringsprosessen. Vi ser blant annet at for mye støy kan påvirke elevenes helse, tenkemønster og den generelle akademiske prestasjonen samtidig som den har en negativ helseeffekt på lærere.


Det kan være vanskelig å prestere i skolen selv om man henger med i timene. Hvis elevene må anstrenge seg for å høre det læreren sier, får de mindre energi til å tenke og huske det de lærer. Ingen barn bør få dårligere forutsetninger bare fordi de sitter på feil sted i et klasserom. Med riktig akustiske løsning blir kommunikasjonen mellom lærere og elever tydeligere hvilket gjør at alle elevene får bedre muligheter til å utnytte sitt potensiale til det fulle.  


En studie av hvordan støyforurensning i klasserom virker inn på den akademiske prestasjonen viste at testresultatene begynte å vise en negativ trend når lydnivået ble høyere enn 41 dB. Et forskningsteam i Frankrike fant ut at for hver 10 dB økning i støyforurensning scoret elever på 8-9 år 5,5 poeng lavere i nasjonale tester.


For å gjøre støyforholdene i klasserommet bedre er vi nødt til å designe læringsmiljøer med produkter som bidrar til å absorbere og regulere lyden.

Rockfon Blanka® Activity

A kant 1200/600x600x40 mm fra kr. 317,76 eks. mva pr. m2 - B kant for liming i tak og på vegg 1200/600x600x40 mm fra kr. 527,28 eks. mva pr. m2

Forbedret akustikk med takplater og lyddempende plater
Mindre ekko med takplater fra Glava
Akustiske takplater

Ecophon Solo™ Freedom

Troldtekt® akustik