dempet.

God HMS på arbeidsplasssen med kontinuerlig støyovervåkning

Støyovervåkning


Klasse 2 støymåler for kontinuerlig støyovervåkning både ute og inne.

  • Måler LAeq, LAFmax, LAFmin
  • Live dashboard slik at man kan overvåke data på nett
  • Rask og enkel installasjon
  • Støymåleren kan lett fastmonteres og kan drives på batteri. Et trykk så er den online og sender data.

  • GDPR klar

  • Eksporter data i form av pdf rapporter


Med kontinuerlige målinger på støyen både i og utenfor bygget eller byggeplassen kan man dokumentere støynivå for å tilfredstille myndighetskrav både på HMS og tillat støynivå fra byggeplass i tettbygde strøk.


Måleren er designet og laget i Norge.

 

dempet. har sensor i Stavanger dersom det er ønskelig med demo.

Mindre ekko med takplater

Utdrag fra dagsrapport

Takplater inne
Lyddempende plater og spiler