office with sound panels

Akustikkregulering og lyddemping

Regulering av akustikk også kjent som lyddemping handler først og fremst om å beregne hvor mye absorpsjon man har behov for i det aktuelle rommet. Deretter skal man vurdere hva som estetisk sett vil passe best i rommet.

Dersom man ikke har avansert måleutstyr for hånden, kan man ved bruk av kalkulatoren nederst på denne siden få en antatt beregning av etterklangstiden (ekkoet) i rommet samt en beregning på nødvendig absorpsjon for å redusere klangen.

Beregningen tar utgangspunkt i et tomt rom med vanlige norske byggematerialer og beregnes ved å bruke rommets areal og Sabine’sformel. Beregning av nødvendig absorpsjon er basert på lydklasse B i Norsk Standard NS 8175:2019.

office

Etterklangstid kalkulator

Resultat:

Volum:

0
m3

Eksisterende absorbsjon:

0
m3

Antatt etterklangstid:

0
p/sec

Anbefalt etterklangstid:

0
p/sec

Nødvendig absorbsjon:

0
m2

Behov tilleggsabsorbsjon:

0
m2