Sound sensing logo
Sound sensor
God HMS på arbeidsplasssen med kontinuerlig støyovervåkning

Støyovervåkning

Klasse 2 støymåler for kontinuerlig støyovervåkning både ute og inne.

  • Måler LAeq, LAFmax, LAFmin
  • Live dashboard slik at man kan overvåke data på nett
  • Rask og enkel installasjon
  • Støymåleren kan lett fastmonteres og kan drives på batteri. Et trykk så er den online og sender data.
  • GDPR klar
  • Eksporter data i form av pdf rapporter

Med kontinuerlige målinger på støyen både i og utenfor bygget eller byggeplassen kan man dokumentere støynivå for å tilfredstille myndighetskrav både på HMS og tillat støynivå fra byggeplass i tettbygde strøk.

Måleren er designet og laget i Norge.

dempet. har sensor i Stavanger dersom det er ønskelig med demo.

Sound levels chart
Utdrag fra dagsrapport
Construction sound levels
Construction sound levels